• Creative Lab
 • INTRO
 • CREATOR
 • TOPIC
 • HOT
 • 우리들의 단상
  함께 길을 걷다 만난 사람들의 세상 사는 이야기가 머문 공간
  Contributors
  창작가들의 단편 모음
  프로보노 / 상세보기
  "난 커서 뭐가 되고 싶니?" (2013-05-08)
  추천수 288
  조회수   5,351

  "난 커서 뭐가 되고 싶니?"
  "나의 꿈은 뭐야?"
  꿈을 꾸고,
  도전할 수 있는 자유.
  Team Gilstory
  ⓒ Gilstory Written&Photo by Team Gilstory
  English

  "What do I want to be when I grow up?"
  "What is my dream?"
  Dream high,
  we have the freedom of challenging.
  Team Gilstory
  ⓒ Gilstory Written&Photo by Team Gilstory
  日本語

  “僕は大きくなって何になりたいの?”
  “僕の夢は何?”
  夢を見て、
  チャレンジすることが出来る自由。
  Team Gilstory
  ⓒ Gilstory Written&Photo by Team Gilstory
  中國語

  “我長大後想要做什麼呢?”
  “我的夢想是什麼?”
  築夢、
  能夠挑戰的自由。
  Team Gilstory
  ⓒ Gilstory Written&Photo by Team Gilstory
  Vietnam

  Khi tôi lớn tôi muốn trở thành người như thế nào?
  Ước mơ của tôi là gì?
  Hãy cứ ước mơ
  Và tự do thử thách
  Team Gilstory
  ⓒ Gilstory Được viết và chụp ảnh bởi Team Gilstory
  추천스크랩 목록
  PRE 더 나은 미래를 꿈꿀 수 있는 ...
  NEXT 어울려 함께 살고 있다. (2013-06-10)